Vaishnava taking rest at Samadhi Mandir of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in Mayapur

Vaishnava taking rest at Samadhi Mandir of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in Mayapur

Photo credits: Gourkeshava das

No Comments