Deities at Sri Gokulananda Mandir

Deities at Sri Gokulananda Mandir. From Left – Chaitanya Mahaprabhu (worshipped by Sri Narottama Thakura), Sri Sri Radha Vinoda, Sri Sri Vijaya Govindaji.

No Comments