Vyasa Puja of Srila B.V. Puri Maharaj

Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaja at his Vyasa Puja ceremony.

Srila Bhakti Vichar Bishnu Maharaja delivering speech before the assembled devotees.

No Comments